1. Klient korzystający z usług fizjoterapeutycznych jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Opłata za usługę jest równoznaczna z oświadczeniem, z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego warunków.
  2. Terminy wizyt ustala się osobiście, telefonicznie lub mailowo. Ewentualne zmiany należy zgłaszać telefonicznie.
  3. Ceny za usługę ustalane są indywidualnie w zależności od ilości planowanych zabiegów.  Do ceny należy doliczyć koszt dojazdu do pacjenta.
  4. Jako usługodawca obowiązuję się do wykonania usługi najwyższej jakości, profesjonalnie i w zgodzie ze sztuką, jednak nie gwarantuje uzyskania efektu, gdyż zależy on nie tylko od przeprowadzonej usługi, ale także od sposobu dalszej opieki nad pacjentem i stosowania się do ewentualnych dalszych zaleceń.
  5. Klienci są zobowiązaniu do zgłaszania wszelkich dolegliwości, również tych pozornie nie związanych z przeprowadzanymi zabiegami (inne choroby złe samopoczucie, nowotwory, stanów zapalnych w fazie ostrej, podwyższona temperatura, ciąża)