Leczenie światłem w zależności od długości fali rozróżniamy promieniowanie widzialne, podczerwone i nadfioletowe. W terapii podczerwienią, która jest bardziej naturalnym źródłem energii, wykorzystuje się światło o długości od 720 do 15000 nm i jego działanie rozgrzewające. Do emisji stosuje się najczęściej lampy typu Sollux, której promieniowanie penetruje na małą głębokość tkanek, powodując ich rozgrzanie, rozszerzenie naczyń krwionośnych, wzmożenie ukrwienia i procesów przemiany materii, zmniejszenie napięcia mięśni.

Działanie i wskazania są takie same jak w przypadku ciepłolecznictwa.