Zoofizjoterapeuta jest zawodem o charakterze usługowym.

 • Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej zwierzęcia.
 • Zoofizjoterapeuta przeprowadza wywiad z opiekunem zwierzęcia, wykonuje badanie kliniczne dla potrzeb zoofizjoterapii, a następnie opracowuje indywidualny program usprawniania pacjenta.
 • Podejmuje decyzję o doborze metody fizjoterapeutycznej na podstawie informacji dotyczących leczenia uzyskanych od lekarza weterynarii, opiekuna i własnej oceny stanu pacjenta.
 • Odpowiada za bezpieczeństwo zabiegów terapeutycznych oraz informuje opiekuna o przeciwwskazaniach do poszczególnych form terapii.
 • Przygotowuje pacjenta weterynaryjnego do zabiegów zoofizjoterapeutycznych wykonując: golenie sierści, odtłuszczanie skóry, przemywanie ran, zmianę opatrunków.
 • Wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne i masaże.
 • Monitoruje stan pacjenta weterynaryjnego i dostosowuje program usprawniania do jego aktualnych potrzeb.
 • Przekazuje opiekunowi zalecenia i instrukcje dotyczące postępowania ze zwierzęciem w domu.
 • Zoofizjoterapeuta prowadzi dokumentację kliniczną pacjenta weterynaryjnego.
 • W razie potrzeby i na prośbę opiekuna zwierzęcia kontaktuje się z prowadzącym leczenie lekarzem weterynarii.
 • W swojej pracy zoofizjoterapeuta musi kierować się dbałością o dobrostan zwierzęcia.